Norseisism

assorted rune carving works, 2020-21

ᚼᛆᛂᚿᚠᛁᚿᛐᛆᚴᛆ ᛬ᚢ ᛬ᚢ ᛬ᚢ

HAENFINTAKA :) ᛬) ᛬)
Ha en fin dag, a :) :) :)

«Hei Oslo! Dette er en blidstang. Jeg vender denne blidstang mot deg, fordi jeg håper du har en fin dag! Og jeg håper alle folka som bor her har en fin dag! Og jeg håper alle nissene, landvettene og andre ånder som bor her har en ekstra spesielt fin dag, så de kan hjelpe resten av oss med å ha en fin dag! Takk for meg, hilsen Peter»
-fritt etter Egill Skallagrímsson, Egils saga

 ᛐᛆᚴᚮᚠᚱᛂᛑᛆ

TAKOFREDA
Taco Fridayᛁᛅᛁ᛫ᛕᛂᛐᛂᚱ᛫ᚱᛁᛌᛐᛂᚱ᛫ᛑᛁᛌᛂ᛫ᚱᚢᚿᛂᚿᛂ/
ᛘᛂᛑ᛫ᛂᚿ᛫ᛒᛆᛐᛂᚱᛁᛑᚱᛂᚡᛂᚿ᛫ᛑᚱᛂᛘᛂᛚ/
ᛂᛐᛂᚱ᛫ᛐᚮ᛫ᚰᚱ᛫ᛌᛐᚢᛑᛁᛂᚱ᛫ᛁ᛫ᚱᚮᛐᛂᚱᛑᛆᛘ/
ᚴᚮᛘᛂᚱ᛫ᚼᛁᛂᛘ᛫ᛐᛁᛚ᛫ᚴᛆᚱᛆᚿᛐᛂᚿᛂ᛫ᚮᚵ/
ᛆᛚᛐ᛫ᛌᛐᛂᚿᚵᛐ᛫ᚿᛂᛑ᛬ᚡᛆᚱ᛫ᛌᚰ᛫ᛑᛂᛕᚱᛁ/
ᛘᛂᚱᛐ᛫ᛁ᛫ᚡᛁᚿᛐᛂᚱ᛫ᛆᛐ᛫ᛁᛅᛁ᛫ᛌᛚᚢᛐᛂᛐ/
ᚰ᛫ᚱᚯᚤᚴᛂ᛫ᛐᚮᛒᛆᚴ᛬ᛚᛁᛐ᛫ᛒᛂᛑᚱᛂ᛫ᚿᚰ


iæi peter rister dise runene/
med en bateridreven dremel/
eter to år studier i roterdam/
komer hiem til karantene og/
alt stengt ned : var så depri/
mert i vinter at iæi slutet/
å røyke tobak : lit bedre nå

I Peter carve these runes/
with a batterydriven Dremel/
after two years study in Rotterdam/
coming home to quarantine and/
everything closed down : got so depr/
essed this winter that I quit/
smoking tobacco : slightly better now
ᛘᛂᚱ᛫ᛕᛂᚿᚵᛂᚱ / ᛘᛂᚱ᛫ᛕᚱᚮᛒᛚᛂᛘ

mer penger / mer problem
more money / more problems


ᛖᚲ᛫ᚹᛁᛏᚱᛁᛜᛉ / ᚱᛁᛊᛏ᛫ᚱᚢᚾᛁᚱ

ek vitringR / rist runir
I tracer / carve runes
 

ᚨᚲᚨᛒ


AKAB [dextrosinistral]
A.C.A.B.
ᛒᚱᚯᛑ / ᛘᛂᛚᚴ / ᛐᚮᛆᛚᛂᛐᛕᛆᛕᛁᚱ / ᛌᚿᚢᛌ

brød / melk / toaletpapir / snus
bread / milk / toiletpaper / snus

ᛚᛁᚠ᛬ᛚᛆᚠ᛬ᛚᚮᚠ

LIF LAF LOF
Live Laugh Love
ᛚᛆᛁᚴᛆᚿᛋᚯᛒᛋᚴᚱᛆᛁᛒ ᛬ ᛕᛚᛁᛋ

LAIKANSØBSKRAIB PLIS
Like and subscribe Please